mobirise.com
PETR HEJNÝ 
comes from a family of sculptors. At the age of seven he started playing the violin and two years later began cello lessons with Professor K. P. Sádlo. Afterwards he studied the Prague
Conservatory under Professors Viktor Moučka and Josef Chuchro and at the Academy of Performing Arts in the class of Professor Miloš Sádlo. During his studies he took part in several international competitions: in 1969 and 1972 in the Concertino Praga Radio Competition - 1st Prize; and in 1976 in the Best Performer Competition of the Czech Ministry of Culture - 3rd Prize
and Prize for the best rendering of Popper’s Tarantella. He has performed as soloist with numerous Czech orchestras and with the pianist Alfréd Holeček.
In 1977 he started playing with the Prague Madrigalists lead by Miroslav Venhoda; he devoted himself to the study of ancient music and playing viola da gamba and baroque cello. He has
performed with the famous Dutch flutist and conductor Frans Brüggen. From 1987-97 he is a member of the Doležal Quartet. For two years he was a member of the Czech Philharmonic.
From 2007 he is a member of the Stamic quartet. He also plays with several chamber ensembles e.g. Antiquarius Consort Praga. He performs with outstanding instrumentalists: J. Suk,
Z. Růžičková, I.Ženatý, B.Matoušek, J. Hála, G. Lukšaité-Mrázková, J. Tůma, S. Ishikava, Y.Oshima and others.
Petr Hejný gives solo recitals and performs as soloist with chamber orchestras, playing the gamba, and both baroque and modern cello. He has made a number of recordings for the Czech Radio and over 30 CD’s (solo as well as chamber music) for Supraphon, Panton, Arta records, Pony Canyon (Japan), Bonton, Popron, Lotos, ADDA, Harmonia mundi (French). Among others:
J.S.Bach : Sonatas for viola da gamba a cembalo
C.F.Abel : Six sonatas for viola da gamba solo
W.A.Mozart : Sonatas for violin and basso continuo
G. F.Telemann : Sonatas for violin and basso continuo
L.Boccherini : Sonatas for cello and basso continuo
A.Rejcha . Trio for 3 cellos
A.Vodička : Sonatas for violin and basso continuo


Petr Hejný plays valuable Italian cello: Pellegrino Zanetto 1581 and viola da gamba of German or English type.

PETR HEJNÝ 
se narodil 27.3.1956 v Praze v sochařské rodině. Hrát začal v sedmi letech na housle a od devíti se učil na violoncello u prof. Karla Pravoslava Sádlo. Poté studoval na pražské konzervatoři u prof. Viktora Moučky a prof. Josefa Chuchro a na AMU ve třídě prof. Miloše Sádlo. Již během studií se zúčastnil několika mezinárodních soutěží.
Nejprve v letech 1969 a 1972 rozhlasové soutěže Concertino Praga, kde získal 1.ceny, a v roce 1976 Interpretační soutěže Ministerstva kultury, kde obdržel 3.cenu a cenu za nejlepší provedení Popperovy Tarantelly a Čestné uznání na soutěži Pražského jara 1976.
V dalších letech hrál jako sólista s mnoha českými orchestry a klavíristou prof. Alfrédem Holečkem.
V roce 1977 se stal členem Pražských madrigalistů – komorního souboru České filharmonie – a začal se intenzívně zabývat studiem staré hudby a hrou na violu da gamba a barokní violoncello. Od roku 1987 do roku 1997 byl členem Doležalova kvarteta. Dva roky působil v České filharmonii. Nyní je členem Stamicova kvarteta. Spolupracuje s několika komorními soubory – Antiquarius Consort, České violoncellové duo aj. V roce 2004 založil komorní soubor Zanetto Consort. Hraje též s mnoha předními interprety – J.Sukem, B.Matouškem, I.Ženatým, Z.Růžičkovou, J.Hálou, J.Tůmou, G.Lukšaité-Mrázkovou, S.Ishikavou, Y.Oshimou aj. Kromě komorní hry vystupuje Hejný na sólových recitálech a jako sólista s komorními orchestry, jak na violu da gambu a barokní cello, tak na moderní violoncello. Nahrál řadu skladeb pro Český rozhlas a přes 30 sólových i komorních CD pro firmy Supraphon, Panton, Arta records,
Pony Canyon, Bonton, Popron, Lotos, ADDA, Harmonia mundi aj. Mimo jiné:
J.S.Bach : Sonáty pro violu da gamba a cembalo
C.F.Abel : 6 sonát pro violu da gamba solo
W.A.Mozart : Sonáty pro housle a basso continuo
G. F.Telemann : Sonáty pro housle a basso continuo,
L.Boccherini : Sonáty pro violoncello a basso continuo
A.Rejcha . Trio pro violoncella
A.Vodička : Sonáty pro housle a basso continuo

Hejný hraje na vzácné italské violoncello z roku 1581 Pellegrino Zanetto, Charles Francois Gand 1830 Paris, Julius Hubička 1923 Praha a violu da gamba - německý model.
 

Address:

Janderova 26

108 00 Praha 10

Česká republika

Tel.: +420 607 514 985


E-mail: hejny.petr@volny.cz

Web: http://www.petrhejny.cz/